Dunajská Streda - Music Days

2021. June 02.
Dunajská Streda, SK
ID:
A46

The next concert of the Music Days will be the solo evening of Junior Prima, Artisjus and Liszt Prize-winning pianist Balázs Fülei on June 2, 2021 at Villa Vermes.

Nasledujúcim koncertom DHD je klavírny večer maďarského umelca Balázsa Füleiho 2. júna 2021 o 18:00h vo Vermesovej vile.